Extra diensten

Je geboorte in kaart

Je geboorte in kaart is een unieke methode die je geboorteverhaal volledig in kaart brengt. Meer dan 30 jaar onderzoek op het gebied van pre- en perinatale psychologie heeft uitgewezen dat de periode waarin je gevormd wordt niet begint bij de geboorte, maar al vér daarvoor. De periode die kort voor de conceptie begint en eindigt vlak na de geboorte blijkt de meest kwetsbare en cruciale periode in ons leven, waarin fysieke, mentale, emotionele en relationele patronen worden gevormd.

 
De manier waarop een baby wordt geboren, vormt de basis voor zijn gevoel van veiligheid, eigenwaarde en verbondenheid. Ook vormt het zijn vermogen om gezonde relaties aan te gaan vanuit liefde, inlevingsvermogen en vertrouwen. Jouw geboorteverhaal heeft je gevormd tot wie je nu bent, bijzonder toch? Geboorte in kaart vertaalt het gedrag direct naar onderliggende behoeftes, kwaliteiten en laat je zien dat het gedrag meer dan logisch is.
 
Wanneer je een traject start met het in kaart brengen van het geboorteverhaal, brengt dat jou direct bij de kern van het ‘probleem’. Je krijgt hierdoor de meest waardevolle inzichten in het “probleemgedrag” waardoor je precies weet welke weg je kan bewandelen om het gedrag te veranderen. 
 

Weten waar ‘probleem’ gedrag écht vandaan komt bij kinderen, is essentieel voor het doorbreken hiervan. Door het geboorteverhaal in kaart te brengen wordt het gedrag ineens zó logisch!

Geboorte in kaart helpt het gedrag te vertalen naar onderliggende behoeftes en verborgen kwaliteiten. Wij kijken verder dan het gedrag van een kind, wij zien en horen het kind volledig.

Gedrag wil altijd begrepen worden...
Niet afgeleerd...

 

 

Met prachtige en unieke kaarten brengen we samen jouw geboortepatronen in beeld. De informatie en inzichten die je daar uit haalt kunnen we daarna meenemen naar de paarden, om veranderingen aan te brengen in jouw gedrag, gedachten en gevoelens.

 

bron: www.jegeboorteinkaart.nl 

Naast 'je geboorte in kaart' en de sessies met de paarden bied ik ook sessies aan waarin we binnen werken met verschillende coaching methoden. Dit doen we ter aanvulling op de sessies met de paarden of als alternatief wanneer we door de weersomstandigheden niet met de paarden kunnen werken. Wil je hier meer informatie over? Stuur me een berichtje!